Có 1 kết quả:

jǔ bù wéi jiān ㄐㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make progress only with great difficulty (idiom)