Có 1 kết quả:

jiù zì tǐ ㄐㄧㄡˋ ㄗˋ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946