Có 1 kết quả:

jiù tǐ shī ㄐㄧㄡˋ ㄊㄧˇ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

poetry in the old style