Có 1 kết quả:

shé xià piàn

1/1

shé xià piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sublingual tablet (medicine)