Có 1 kết quả:

shé xià xiàn

1/1

shé xià xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sublingual gland
(2) saliva gland under tongue