Có 1 kết quả:

shé wěn

1/1

shé wěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to French kiss
(2) French kiss