Có 1 kết quả:

shé jiān yīn

1/1

shé jiān yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)