Có 1 kết quả:

shé jiān chàn yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

alveolar trill (e.g. Russian r sound)