Có 1 kết quả:

shé zhàn

1/1

shé zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) verbal sparring
(2) duel of words