Có 1 kết quả:

tiǎn yīn ㄊㄧㄢˇ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cunnilingus