Có 1 kết quả:

Wǔ yáng xiàn

1/1

Wǔ yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuyang county in Luohe 漯河[Luo4 he2], Henan