Có 1 kết quả:

Zhōu shān shì

1/1

Zhōu shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands)
(2) formerly Dinghai 定海