Có 1 kết quả:

bō rě bō luó mì

1/1

Từ điển Trung-Anh

prajña paramita (Sanskrit: supreme wisdom - beginning of the Heart Sutra)