Có 1 kết quả:

bō rě bō luó mì duō xīn jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Heart Sutra