Có 1 kết quả:

chuán jí gǎng

1/1

chuán jí gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ship's port of registry