Có 1 kết quả:

Chuán yíng

1/1

Chuán yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chuanying district of Jilin city 吉林市, Jilin province