Có 1 kết quả:

liáng hǎo ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) good
(2) favorable
(3) well
(4) fine