Có 1 kết quả:

liáng gǎng

1/1

liáng gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good harbor