Có 1 kết quả:

liáng gǎng ㄌㄧㄤˊ ㄍㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

good harbor