Có 1 kết quả:

jiān shēn ㄐㄧㄢ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) abstruse
(2) complicated