Có 1 kết quả:

jiān shēn huì sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

abstruse and unfathomable (idiom)