Có 1 kết quả:

jiān shēn huì sè ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

abstruse and unfathomable (idiom)