Có 1 kết quả:

jiān nán xiǎn zǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

untold dangers and difficulties (idiom)