Có 1 kết quả:

jiān kǔ fèn dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to struggle arduously