Có 2 kết quả:

shǎi

1/2

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. màu sắc
2. vẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu. ◎Như: “ngũ sắc” 五色 năm màu (xanh, vàng, đỏ, trắng, đen), “hoa sắc tiên diễm” 花色鮮豔 màu hoa tươi đẹp.
2. (Danh) Vẻ mặt. ◎Như: “thân thừa sắc tiếu” 親承色笑 được thấy vẻ mặt tươi cười (được phụng dưỡng cha mẹ), “hòa nhan duyệt sắc” 和顏悅色 vẻ mặt vui hòa, “diện bất cải sắc” 面不改色 vẻ mặt không đổi.
3. (Danh) Vẻ đẹp của phụ nữ, đàn bà đẹp. ◎Như: “hiếu sắc” 好色 thích gái đẹp. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, Ngự vũ đa niên cầu bất đắc” 漢皇重色思傾國, 御宇多年求不得 (Trường hận ca 長恨歌) Vua Hán trọng sắc đẹp, luôn luôn nghĩ đến người nghiêng nước nghiêng thành, Tuy tại vị đã lâu năm, vẫn chưa tìm được người vừa ý.
4. (Danh) Cảnh tượng. ◎Như: “mộ sắc” 暮色 cảnh chiều tối, “hành sắc thông thông” 行色匆匆 cảnh tượng vội vàng. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán "Quy dư"” 行色匆匆歲雲暮, 不禁憑式歎歸與 (Đông lộ 東路) Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Không khỏi phải tựa đòn ngang xe mà than "Về thôi".
5. (Danh) Chủng loại, dạng thức. ◎Như: “hóa sắc tề toàn” 貨色齊全 đủ thứ mặt hàng.
6. (Danh) Phẩm chất (thường nói về vàng, bạc). ◎Như: “thành sắc” 成色 (vàng, bạc) có phẩm chất, “túc sắc” 足色 (vàng, bạc) đầy đủ phẩm chất, hoàn mĩ.
7. (Danh) Tính dục, tình dục. ◎Như: “sắc tình” 色情 tình dục.
8. (Danh) Nhà Phật cho biết hết thảy cái gì có hình có tướng đều gọi là “sắc”. ◎Như: “sắc giới” 色界 cõi đời chỉ có hình sắc, không có tình dục, “sắc uẩn” 色蘊 vật chất tổ thành thân thể (tích góp che mất chân tính), “sắc trần” 色塵 cảnh đối lại với mắt.
9. (Động) Tìm kiếm. ◎Như: “vật sắc” 物色 lấy bề ngoài mà tìm người, tìm vật. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Đệ vi huynh vật sắc, đắc nhất giai ngẫu” 弟為兄物色, 得一佳偶 (Kiều Na 嬌娜) Tôi đã vì anh tìm, được một người vợ đẹp. § Xem thêm: “vật sắc” 物色.
10. (Động) Nổi giận, biến đổi vẻ mặt. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nộ ư thất giả sắc ư thị” 怒於室者色於市 (Hàn sách nhị) Giận dữ ở nhà, nổi nóng ở ngoài chợ.

Từ điển Trung-Anh

(1) color
(2) CL:種|种[zhong3]
(3) look
(4) appearance
(5) sex

Từ ghép 553

Ā kěn sè 阿肯色Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大学Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大學Ā kěn sè zhōu 阿肯色州àn rán shī sè 黯然失色àn sè yā què 暗色鴉雀àn sè yā què 暗色鸦雀bái sè 白色Bái sè kǒng bù 白色恐怖Bái sè Qíng rén jié 白色情人節Bái sè Qíng rén jié 白色情人节bái sè rén zhǒng 白色人种bái sè rén zhǒng 白色人種bái sè tǐ 白色体bái sè tǐ 白色體bái sè zhàn jì 白色战剂bái sè zhàn jì 白色戰劑Bǎi sè 百色Bǎi sè dì qū 百色地区Bǎi sè dì qū 百色地區Bǎi sè shì 百色市bǎo hù sè 保护色bǎo hù sè 保護色běn sè 本色bǐ sè fēn xī 比色分析biàn sè 变色biàn sè 變色biàn sè lóng 变色龙biàn sè lóng 變色龍biàn sè yì róng 变色易容biàn sè yì róng 變色易容bìng chóng hài lǜ sè fáng kòng 病虫害绿色防控bìng chóng hài lǜ sè fáng kòng 病蟲害綠色防控bō sè zǐ 玻色子bó rán biàn sè 勃然变色bó rán biàn sè 勃然變色Bò sè 百色bǔ sè 补色bǔ sè 補色bù dòng shēng sè 不动声色bù dòng shēng sè 不動聲色bù lù shēng sè 不露声色bù lù shēng sè 不露聲色cǎi sè 彩色cài sè 菜色cāng bái sè 苍白色cāng bái sè 蒼白色chá hè sè 茶褐色chá sè 茶色chá yán guān sè 察言觀色chá yán guān sè 察言观色cháng rǎn sè tǐ 常染色体cháng rǎn sè tǐ 常染色體chēn sè 嗔色chén miǎn jiǔ sè 沉湎酒色chéng hóng sè 橙紅色chéng hóng sè 橙红色chéng sè 成色chéng sè 橙色chéng sè jì 橙色剂chéng sè jì 橙色劑chéng sè zhàn jì 橙色战剂chéng sè zhàn jì 橙色戰劑chì hè sè 赤褐色chū sè 出色chūn sè 春色chún sè yán yàn 純色岩燕chún sè yán yàn 纯色岩燕chún sè zào méi 純色噪鶥chún sè zào méi 纯色噪鹛chún sè zhuó huā niǎo 純色啄花鳥chún sè zhuó huā niǎo 纯色啄花鸟cí xióng yì sè 雌雄异色cí xióng yì sè 雌雄異色dà jīng shī sè 大惊失色dà jīng shī sè 大驚失色dài hóng sè 带红色dài hóng sè 帶紅色dài yǒu sè yǎn jìng 戴有色眼鏡dài yǒu sè yǎn jìng 戴有色眼镜dān sè 单色dān sè 單色dān sè huà 单色画dān sè huà 單色畫dān sè zhào piàn 单色照片dān sè zhào piàn 單色照片dǎn sè sù 胆色素dǎn sè sù 膽色素dàn lán sè 淡蓝色dàn lán sè 淡藍色dàn sè yá shā yàn 淡色崖沙燕dāng háng chū sè 当行出色dāng háng chū sè 當行出色dé sè 得色dì yǎn sè 递眼色dì yǎn sè 遞眼色diàn lán sè 靛蓝色diàn lán sè 靛藍色diàn sè 靛色diào sè 掉色diū méi nòng sè 丟眉弄色diū méi nòng sè 丢眉弄色duì bǐ sè 对比色duì bǐ sè 對比色duō xiàn rǎn sè tǐ 多腺染色体duō xiàn rǎn sè tǐ 多腺染色體Fǎ shì sè lā jiàng 法式色拉酱Fǎ shì sè lā jiàng 法式色拉醬fēn sè 分色fēn sè jìng tóu 分色鏡頭fēn sè jìng tóu 分色镜头fěn hóng sè 粉紅色fěn hóng sè 粉红色fěn sè 粉色fū sè 肤色fū sè 膚色fù sè cǎi 富色彩Gé lán shì rǎn sè fǎ 革兰氏染色法Gé lán shì rǎn sè fǎ 革蘭氏染色法gè sè 各色gè sè gè yàng 各色各样gè sè gè yàng 各色各樣gè zhǒng yán sè 各种颜色gè zhǒng yán sè 各種顏色gěi nǐ diǎn yán sè kàn kan 給你點顏色看看gěi nǐ diǎn yán sè kàn kan 给你点颜色看看gǔ sè gǔ xiāng 古色古香gǔ tóng sè 古銅色gǔ tóng sè 古铜色gǔ tóng sè juǎn wěi 古銅色卷尾gǔ tóng sè juǎn wěi 古铜色卷尾guó sè tiān xiāng 国色天香guó sè tiān xiāng 國色天香háo bù xùn sè 毫不逊色háo bù xùn sè 毫不遜色háo wú xùn sè 毫无逊色háo wú xùn sè 毫無遜色hào sè 好色hào sè zhī tú 好色之徒hé yán yuè sè 和顏悅色hé yán yuè sè 和颜悦色hè sè 褐色hēi sè 黑色hēi sè jīn shǔ 黑色金属hēi sè jīn shǔ 黑色金屬hēi sè sù 黑色素hóng sè 紅色hóng sè 红色Hóng sè Gāo mián 紅色高棉Hóng sè Gāo mián 红色高棉hóng sè niáng zi jūn 紅色孃子軍hóng sè niáng zi jūn 红色娘子军hú guāng shān sè 湖光山色huā sè 花色huà xué bǐ sè fǎ 化学比色法huà xué bǐ sè fǎ 化學比色法huáng chì sè 黃赤色huáng chì sè 黄赤色huáng hè sè 黃褐色huáng hè sè 黄褐色huáng lǜ sè 黃綠色huáng lǜ sè 黄绿色huáng sè 黃色huáng sè 黄色huáng sè shū kān 黃色書刊huáng sè shū kān 黄色书刊huáng sè zhà yào 黃色炸藥huáng sè zhà yào 黄色炸药huī bái sè 灰白色huī sè 灰色huī sè dì dài 灰色地带huī sè dì dài 灰色地帶huì shēng huì sè 繪聲繪色huì shēng huì sè 绘声绘色huò sè 貨色huò sè 货色jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng 基因染色体异常jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng 基因染色體異常jiǎn sè 减色jiǎn sè 減色jiàn sè wàng yì 見色忘義jiàn sè wàng yì 见色忘义jiàn sè wàng yǒu 見色忘友jiàn sè wàng yǒu 见色忘友jiāng huáng sè 姜黄色jiāng huáng sè 薑黃色jīn huáng sè 金黃色jīn huáng sè 金黄色jīn sè 金色jīn sè lín qú 金色林鴝jīn sè lín qú 金色林鸲jīn sè yā què 金色鴉雀jīn sè yā què 金色鸦雀jǐn sè 堇色jīng huāng shī sè 惊慌失色jīng huāng shī sè 驚慌失色jīng sī cǎi sè xiǎn huā 經絲彩色顯花jīng sī cǎi sè xiǎn huā 经丝彩色显花jǐng sè 景色jiǔ bù zuì rén rén zì zuì , sè bù mí rén rén zì mí 酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷jiǔ sè 酒色jiǔ sè cái qì 酒色財氣jiǔ sè cái qì 酒色财气jiǔ sè zhī tú 酒色之徒jú huáng sè 橘黃色jú huáng sè 橘黄色jú sè 橘色jué sè 絕色jué sè 绝色jué sè 角色jué sè bàn yǎn yóu xì 角色扮演游戏jué sè bàn yǎn yóu xì 角色扮演遊戲kā fēi sè 咖啡色kuì sè 愧色lán bā sè dōng 蓝八色鸫lán bā sè dōng 藍八色鶇lán bèi bā sè dōng 蓝背八色鸫lán bèi bā sè dōng 藍背八色鶇lán chì bā sè dōng 蓝翅八色鸫lán chì bā sè dōng 藍翅八色鶇lán sè 蓝色lán sè 藍色lán sè jì 蓝色剂lán sè jì 藍色劑Lán sè xiǎo jīng líng 蓝色小精灵Lán sè xiǎo jīng líng 藍色小精靈lán sè yāo jī 蓝色妖姬lán sè yāo jī 藍色妖姬lán zhěn bā sè dōng 蓝枕八色鸫lán zhěn bā sè dōng 藍枕八色鶇lǎo sān sè 老三色lì sè 栗色lì sè qí méi 丽色奇鹛lì sè qí méi 麗色奇鶥lì sè zào méi 丽色噪鹛lì sè zào méi 麗色噪鶥lì tóu bā sè dōng 栗头八色鸫lì tóu bā sè dōng 栗頭八色鶇liǎn sè 脸色liǎn sè 臉色liàng sè 景色liàng zǐ sè dòng lì xué 量子色动力学liàng zǐ sè dòng lì xué 量子色動力學Liè shā Hóng sè Shí yuè hào 猎杀红色十月号Liè shā Hóng sè Shí yuè hào 獵殺紅色十月號lǜ sè 綠色lǜ sè 绿色Lǜ sè hé píng 綠色和平Lǜ sè hé píng 绿色和平lǜ sè jìng 滤色镜lǜ sè jìng 濾色鏡lǜ sè shí pǐn 綠色食品lǜ sè shí pǐn 绿色食品lǜ xiōng bā sè dōng 綠胸八色鶇lǜ xiōng bā sè dōng 绿胸八色鸫Mǎ kù sè 馬庫色Mǎ kù sè 马库色mǎn yuán chūn sè 满园春色mǎn yuán chūn sè 滿園春色máo sè 毛色méi fēi sè wǔ 眉飛色舞méi fēi sè wǔ 眉飞色舞měi sè 美色miàn rú tǔ sè 面如土色miàn sè 面色miàn sè rú tǔ 面色如土miàn yǒu cài sè 面有菜色miàn yǒu nán sè 面有难色miàn yǒu nán sè 面有難色mò lǜ sè 墨綠色mò lǜ sè 墨绿色mù mí wǔ sè 目迷五色mù sè 暮色mù sè cāng máng 暮色苍茫mù sè cāng máng 暮色蒼茫nán sè 男色niú pí sè 牛皮色nǚ sè 女色nù sè 怒色nù xíng yú sè 怒形于色nù xíng yú sè 怒形於色nuǎn sè 暖色piàn sè 騙色piàn sè 骗色pǐn sè 品色píng fēn qiū sè 平分秋色qǐ sè 起色Qǐ sè jiā 綺色佳Qǐ sè jiā 绮色佳qì sè 气色qì sè 氣色qiǎn huáng sè 浅黄色qiǎn huáng sè 淺黃色qiǎn sè 浅色qiǎn sè 淺色qīng níng sè 青柠色qīng níng sè 青檸色qīng sè 青色qīng yī sè 清一色qíng sè 情色qiū sè 秋色quán sè 全色què sè lí 鵲色鸝què sè lí 鹊色鹂rǎn sè 染色rǎn sè tǐ 染色体rǎn sè tǐ 染色體rǎn sè tǐ bèi xìng 染色体倍性rǎn sè tǐ bèi xìng 染色體倍性rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色体三倍体症rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色體三倍體症rǎn sè zhì 染色質rǎn sè zhì 染色质róng yán shī sè 容顏失色róng yán shī sè 容颜失色rǔ bái sè 乳白色ruì sè 瑞色ruì shì rǎn sè 瑞氏染色rùn sè 润色rùn sè 潤色sān sè jǐn 三色堇sān sè māo 三色猫sān sè māo 三色貓sān sè zǐ luó lán 三色紫罗兰sān sè zǐ luó lán 三色紫羅蘭sè ān suān 色氨酸sè àn suān 色胺酸sè bān 色斑sè cǎi 色彩sè cǎi bīn fēn 色彩繽紛sè cǎi bīn fēn 色彩缤纷sè dǎn 色胆sè dǎn 色膽sè dǎn bāo tiān 色胆包天sè dǎn bāo tiān 色膽包天sè diào 色調sè diào 色调sè dù 色度sè guāng 色光sè guǐ 色鬼sè huāng 色荒sè jiàn 色鍵sè jiàn 色键sè lā 色拉sè lā jiàng 色拉酱sè lā jiàng 色拉醬sè lā yóu 色拉油sè láng 色狼sè lì cí yán 色厉词严sè lì cí yán 色厲詞嚴sè lì nèi rěn 色厉内荏sè lì nèi rěn 色厲內荏sè lìng zhì hūn 色令智昏sè máng 色盲sè mī mī 色眯眯sè mī mī 色瞇瞇sè mí 色迷sè mí mí 色迷迷sè mó 色魔sè pēi 色胚sè qíng 色情sè qíng kuáng 色情狂sè qíng piàn 色情片sè qíng xiǎo shuō 色情小說sè qíng xiǎo shuō 色情小说sè qíng yè 色情业sè qíng yè 色情業sè qíng zuò pǐn 色情作品sè sè mí mí 色色迷迷sè sù 色素sè sù tǐ 色素体sè sù tǐ 色素體sè xiāng wèi jù quán 色香味俱全sè xiàng 色相sè yí 色夷sè yǒu 色友sè yòu 色誘sè yòu 色诱sè yù 色域sè yù 色慾sè yù 色欲sè zé 色泽sè zé 色澤sè zhǎng 色長sè zhǎng 色长sè zì tóu shàng yī bǎ dāo 色字头上一把刀sè zì tóu shàng yī bǎ dāo 色字頭上一把刀shā sè zhū què 沙色朱雀shàng sè 上色shè sè 設色shè sè 设色shēn hóng sè 深紅色shēn hóng sè 深红色shēn huī sè 深灰色shēn sè 深色shēn zōng sè 深棕色shén sè 神色shèn sè 渗色shèn sè 滲色shēng sè chǎng suǒ 声色场所shēng sè chǎng suǒ 聲色場所shī sè 失色shí sè 食色shí sè xìng yě 食色性也shǐ yǎn sè 使眼色shū sè 殊色shuāng biàn bā sè dōng 双辫八色鸫shuāng biàn bā sè dōng 雙辮八色鶇shuǐ tiān yī sè 水天一色tān sè 貪色tān sè 贪色tán hǔ sè biàn 談虎色變tán hǔ sè biàn 谈虎色变tán xìng biàn sè 談性變色tán xìng biàn sè 谈性变色táo sè 桃色táo sè àn jiàn 桃色案件táo sè xīn wén 桃色新聞táo sè xīn wén 桃色新闻tè sè 特色Tè yì cǎi sè 特艺彩色Tè yì cǎi sè 特藝彩色tiān lán sè 天蓝色tiān lán sè 天藍色tiān sè 天色tiān xiāng guó sè 天香国色tiān xiāng guó sè 天香國色tiáo sè 調色tiáo sè 调色tiáo sè bǎn 調色板tiáo sè bǎn 调色板tuì sè 褪色tuì sè 退色tuō sè 脫色tuō sè 脱色tuō sè jì 脫色劑tuō sè jì 脱色剂tuó sè 駝色tuó sè 驼色wǎng jì sè qíng 網際色情wǎng jì sè qíng 网际色情wū hēi sè 乌黑色wū hēi sè 烏黑色wú sè 无色wú sè 無色wǔ guāng shí sè 五光十色wǔ sè 五色wǔ sè bīn fēn 五色繽紛wǔ sè bīn fēn 五色缤纷wǔ yán liù sè 五顏六色wǔ yán liù sè 五颜六色wù sè 物色Xī gé sī bō sè zǐ 希格斯玻色子xǐ sè 喜色xǐ xíng yú sè 喜形于色xǐ xíng yú sè 喜形於色xì bāo sè sù 細胞色素xì bāo sè sù 细胞色素xiān bā sè dōng 仙八色鶇xiān bā sè dōng 仙八色鸫xiān zī yù sè 仙姿玉色xīng hóng sè 猩紅色xīng hóng sè 猩红色xíng sè cōng cōng 行色匆匆xíng xíng sè sè 形形色色xíng yú sè 形于色xíng yú sè 形於色xìng bié jué sè 性別角色xìng bié jué sè 性别角色xiù sè kě cān 秀色可餐xiù sè sūn dié 秀色孙鲽xiù sè sūn dié 秀色孫鰈xuè sè 血色xuè sè sù 血色素xuè sè sù chén jī zhèng 血色素沉积症xuè sè sù chén jī zhèng 血色素沉積症xùn sè 逊色xùn sè 遜色yán sè 顏色yán sè 颜色yǎn sè 眼色yǎn sè sù céng hēi sè sù liú 眼色素层黑色素瘤yǎn sè sù céng hēi sè sù liú 眼色素層黑色素瘤yàn hóng sè 艳红色yàn hóng sè 艷紅色yàn sè 艳色yàn sè 艷色yè sè 夜色yè sè cāng máng 夜色苍茫yè sè cāng máng 夜色蒼茫yí yán yuè sè 怡顏悅色yí yán yuè sè 怡颜悦色Yǐ sè liè 以色列Yǐ sè liè rén 以色列人yì sè shù yīng 异色树莺yì sè shù yīng 異色樹鶯yīn sè 音色yín sè 銀色yín sè 银色yǐn sè 隐色yǐn sè 隱色yǒu sè 有色yǒu sè jīn shǔ 有色金属yǒu sè jīn shǔ 有色金屬yǒu sè rén zhǒng 有色人种yǒu sè rén zhǒng 有色人種yǒu sè wú dǎn 有色无胆yǒu sè wú dǎn 有色無膽yǒu shēng yǒu sè 有声有色yǒu shēng yǒu sè 有聲有色yù tou sè 芋头色yù tou sè 芋頭色yuán sè 原色yuè sè 悅色yuè sè 悦色yuè sè 月色zá sè 杂色zá sè 雜色zá sè shān què 杂色山雀zá sè shān què 雜色山雀zá sè zào méi 杂色噪鹛zá sè zào méi 雜色噪鶥zàng qīng sè 藏青色zēng sè 增色zhēn cǎi sè 真彩色zhēn sè 榛色zhèng sè 正色zhèng yán lì sè 正言厉色zhèng yán lì sè 正言厲色zhèng yán lì sè 正顏厲色zhèng yán lì sè 正颜厉色Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中国特色社会主义Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中國特色社會主義zhòng sè qīng yǒu 重色輕友zhòng sè qīng yǒu 重色轻友zhū sè 諸色zhū sè 诸色zhuó sè 着色zhuó sè 著色zī sè 姿色zǐ hóng sè 紫紅色zǐ hóng sè 紫红色zǐ luó lán sè 紫罗兰色zǐ luó lán sè 紫羅蘭色zǐ sè 紫色zǐ sè huā mì niǎo 紫色花蜜鳥zǐ sè huā mì niǎo 紫色花蜜鸟zōng hè sè 棕褐色zōng sè 棕色zǒu sè 走色zú sè 足色zuò sè 作色zuò yǎn sè 做眼色

shǎi

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu. ◎Như: “ngũ sắc” 五色 năm màu (xanh, vàng, đỏ, trắng, đen), “hoa sắc tiên diễm” 花色鮮豔 màu hoa tươi đẹp.
2. (Danh) Vẻ mặt. ◎Như: “thân thừa sắc tiếu” 親承色笑 được thấy vẻ mặt tươi cười (được phụng dưỡng cha mẹ), “hòa nhan duyệt sắc” 和顏悅色 vẻ mặt vui hòa, “diện bất cải sắc” 面不改色 vẻ mặt không đổi.
3. (Danh) Vẻ đẹp của phụ nữ, đàn bà đẹp. ◎Như: “hiếu sắc” 好色 thích gái đẹp. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, Ngự vũ đa niên cầu bất đắc” 漢皇重色思傾國, 御宇多年求不得 (Trường hận ca 長恨歌) Vua Hán trọng sắc đẹp, luôn luôn nghĩ đến người nghiêng nước nghiêng thành, Tuy tại vị đã lâu năm, vẫn chưa tìm được người vừa ý.
4. (Danh) Cảnh tượng. ◎Như: “mộ sắc” 暮色 cảnh chiều tối, “hành sắc thông thông” 行色匆匆 cảnh tượng vội vàng. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán "Quy dư"” 行色匆匆歲雲暮, 不禁憑式歎歸與 (Đông lộ 東路) Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Không khỏi phải tựa đòn ngang xe mà than "Về thôi".
5. (Danh) Chủng loại, dạng thức. ◎Như: “hóa sắc tề toàn” 貨色齊全 đủ thứ mặt hàng.
6. (Danh) Phẩm chất (thường nói về vàng, bạc). ◎Như: “thành sắc” 成色 (vàng, bạc) có phẩm chất, “túc sắc” 足色 (vàng, bạc) đầy đủ phẩm chất, hoàn mĩ.
7. (Danh) Tính dục, tình dục. ◎Như: “sắc tình” 色情 tình dục.
8. (Danh) Nhà Phật cho biết hết thảy cái gì có hình có tướng đều gọi là “sắc”. ◎Như: “sắc giới” 色界 cõi đời chỉ có hình sắc, không có tình dục, “sắc uẩn” 色蘊 vật chất tổ thành thân thể (tích góp che mất chân tính), “sắc trần” 色塵 cảnh đối lại với mắt.
9. (Động) Tìm kiếm. ◎Như: “vật sắc” 物色 lấy bề ngoài mà tìm người, tìm vật. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Đệ vi huynh vật sắc, đắc nhất giai ngẫu” 弟為兄物色, 得一佳偶 (Kiều Na 嬌娜) Tôi đã vì anh tìm, được một người vợ đẹp. § Xem thêm: “vật sắc” 物色.
10. (Động) Nổi giận, biến đổi vẻ mặt. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nộ ư thất giả sắc ư thị” 怒於室者色於市 (Hàn sách nhị) Giận dữ ở nhà, nổi nóng ở ngoài chợ.

Từ điển Thiều Chửu

① Sắc, màu. Là cái hiện tượng của bóng sáng nó chiếu vào hình thể vật, ta gọi xanh, vàng, đỏ, trắng, đen là ngũ sắc 五色 năm sắc.
② Bóng dáng. Như thân thừa sắc tiếu 親承色笑 được thân thấy bóng dáng. Vì sợ hãi hay giận dữ mà đổi nét mặt gọi là tác sắc 作色. Lấy bề ngoài mà tìm người tìm vật gọi là vật sắc 物色 xem xét.
③ Sắc đẹp, gái đẹp. Như hiếu sắc 好色 thích gái đẹp.
④ Cảnh tượng. Như hành sắc thông thông 行色匆匆 cảnh tượng vội vàng. Nguyễn Du 阮攸: Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán quy Dư 行色匆匆歲雲暮,不禁憑式歎歸與 Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Bất giác nương nơi ván chắc trước xe mà than Về thôi.
⑤ Tục gọi một thứ là nhất sắc 一色.
⑥ Sắc tướng. Nhà Phật cho biết hết thảy cái gì có hình có tướng đều gọi là sắc. Như sắc giới 色界 cõi đời chỉ có hình sắc, không có tình dục. Sắc uẩn 色蘊 sắc nó tích góp che mất chân tính. Sắc trần 色塵 là cái cảnh đối lại với mắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Màu, màu sắc: 日光有七色 Ánh nắng có 7 màu;
② Vẻ mặt, nét mặt, sắc mặt: 作色 Đổi sắc mặt; 喜形于色 Sự vui mừng hiện ra nét mặt; 和顏悅色 Mặt mày hớn hở;
③ Cảnh: 景色 Phong cảnh; 夜色 Cảnh đêm;
④ Thứ, loại, hạng: 各色用品 Các thứ đồ dùng; 貨色齊全 Đầy đủ các loại hàng; 一色 Một thứ, một loại; 世界 上有各色人等 Trên thế giới có đủ hạng người khác nhau;
⑤ Chất lượng: 這貨成色很好 Hàng ngày chất lượng rất tốt;
⑥ Sắc đẹp, nhan sắc: 姿色 Vẻ đẹp của phụ nữ; 好色 Hiếu sắc, thích sắc đẹp (gái đẹp);
⑦ (tôn) Sắc tướng: 色界 Cõi hình sắc, cõi đời; 色不異 空,空不異色 Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc (Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh). Xem 色 [shăi].

Từ điển Trần Văn Chánh

(khn) Màu: 落色兒 Phai màu, bay màu; 這布不掉色 Vải này không phai màu. Xem 色 [sè].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu. Ta cũng nói Màu Sắc. Truyện Nhị độ mai có câu: » Sắc xiêm hoa dệt nét hài phượng thêu « — Vẻ mặt. Td: Sắc diện — Vẻ đẹp của người con gái. Đoạn trường tân thanh có câu: » Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành hoạ hai « — Vẻ đẹp của cảnh vật. Td: Cảnh sắc — Thứ. Loại — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tứ bộ Sắc — Tiếng nhà Phật, chỉ cái có thật, có hình dạng màu mè trước mắt. Thơ Trần Tế Xương có câu: » Chớ thấy câu kinh mà mặc kệ, nào ngờ chữ sắc hoá ra không «.

Từ điển Trung-Anh

(1) color
(2) dice

Từ ghép 11