Có 1 kết quả:

sè dù

1/1

sè dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

saturation (color theory)