Có 1 kết quả:

sè cǎi bīn fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 五彩繽紛|五彩缤纷[wu3 cai3 bin1 fen1]