Có 1 kết quả:

sè qíng kuáng

1/1

sè qíng kuáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mad about sex
(2) nymphomania