Có 1 kết quả:

Sè lā sì

1/1

Sè lā sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sera monastery near Lhasa, Tibet