Có 1 kết quả:

sè zé

1/1

sè zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

color and luster