Có 1 kết quả:

sè mī mī

1/1

sè mī mī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lustful
(2) lecherous