Có 1 kết quả:

sè sù

1/1

sè sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pigment