Có 1 kết quả:

sè dǎn

1/1

sè dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

boldness in pursuing one's sexual urges