Có 1 kết quả:

sè pēi

1/1

sè pēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) pervert
(2) lecher