Có 1 kết quả:

sè dǎn ㄙㄜˋ ㄉㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

boldness in pursuing one's sexual urges