Có 1 kết quả:

sè dǎn bāo tiān ㄙㄜˋ ㄉㄢˇ ㄅㄠ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) outrageously bold in one's lust
(2) debauched (idiom)