Có 1 kết quả:

sè huāng ㄙㄜˋ ㄏㄨㄤ

1/1

sè huāng ㄙㄜˋ ㄏㄨㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wallowing in lust

Một số bài thơ có sử dụng