Có 1 kết quả:

sè yòu

1/1

sè yòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seduce
(2) to lead into sex