Có 1 kết quả:

sè diào ㄙㄜˋ ㄉㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hue
(2) tone