Có 1 kết quả:

sè diào

1/1

sè diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hue
(2) tone