Có 1 kết quả:

sè mí mí

1/1

sè mí mí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 色眯眯[se4 mi1 mi1]