Có 1 kết quả:

yàn lì

1/1

yàn lì

giản thể

Từ điển phổ thông

diễm lệ, đẹp sặc sỡ

Từ điển Trung-Anh

(1) gorgeous
(2) garish and beautiful