Có 1 kết quả:

yàn yě

1/1

yàn yě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bewitching
(2) beautiful