Có 1 kết quả:

Àì sēn háo wēi ěr ㄚㄧˋ ㄙㄣ ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dwight D. Eisenhower (1890-1969), US army general and politician, Supreme Allied Commander in Europe during World War II, US President 1953-1961