Có 1 kết quả:

ài nà xiāng

1/1

ài nà xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sambong (Blumea balsamifera)