Có 1 kết quả:

Àì dí kǎ lā

1/1

Àì dí kǎ lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era
(2) also written 埃迪卡拉[Ai1 di2 ka3 la1]