Có 1 kết quả:

jié pāi qì

1/1

jié pāi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

metronome