Có 1 kết quả:

yù tou sè

1/1

yù tou sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lilac (color)