Có 1 kết quả:

Máng kāng

1/1

Máng kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Markam county, Tibetan: Smar khams rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet