Có 1 kết quả:

máng guǒ

1/1

máng guǒ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả xoài

Từ điển Trung-Anh

mango