Có 1 kết quả:

máng cǎo

1/1

máng cǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Miscanthus (genus of grass)

Một số bài thơ có sử dụng