Có 1 kết quả:

wú jīng gān lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

rutabaga (vegetable)