Có 1 kết quả:

zhī ma bāo

1/1

zhī ma bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sesame bun